βαννερ
                                                        Αρχική | Το σχολείο μας | Δραστηριότητες | Tα νέα μας | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

Δραστηριότητες:


Περιβαλλοντικά πρόγράμματα

environment
Τα περιβαλλοντικά προγράμματα στοχεύουν στην καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών των παιδιών απέναντι στο περιβάλλον και την προστασία του.
Το φετινο σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα πραγματοποιούν η τετάρτη και η έκτη τάξη.